ZASEBNOST

IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

Podjetje NJCC d.o.o., Žabjek 8, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: NJCC) podaja svojim strankam naslednjo izjavo:

1. Zavezujemo se in izjavljamo, da podjetje NJCC, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke strank, ki so stranke spletne trgovine carantaniatattoo.com. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni podjetje NJCC, opredeljen kot upravljavec osebnih
podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

2. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov in upoštevamo določbo Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju NJCC.

3. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih – pogodbenih – in prihodnjih – morebitnih – partnerjev.

4. Izjavljamo, da bo podjetje NJCC – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storilo vse, kar je v njegovi moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo.

5. Za podjetje NJCC je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Spletna trgovina carantaniatattoo.com za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili.
Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Podjetje NJCC d.o.o. jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

6. Nakupovanje v spletni trgovini in podatki o prejemniku pošiljke
Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.
Podjetje NJCC d.o.o. bo vpisane podatke do preklica uporabljal za obdelavo uporabnikovega naročila, pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. NJCC d.o.o. podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko zakonodajo. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim na info@carantaniatattoo.com. E sporočilo mora vsebovati naslednje podatke: naslov sporočila naj bo »Izbris osebnih podatkov«; v vsebini naročila mora biti navedeno ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, katerega je uporabnik navajal pri naročilu blaga.

7. Privolitev
Z uporabo spletnega mesta carantaniatattoo.com se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.
Z uporabo naše spletne strani uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z vsemi pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe carantaniatatoo.com.

 

Upravljavec osebnih podatkov je: NJCC d.o.o., Žabjek 8, 1420 Trbovlje, Slovenija.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@carantaniatatoo.com